Làm thế nào để thêm static pages (trang tĩnh) cho Ghost Blog

Thêm trang static pages (trang tĩnh) tương tự như bạn viết một bài mới (new post), chỉ cần thêm một số bước. Ở bài viết này, Tiến hướng dẫn bạn tạo một static pages cho Ghost Blog.

Đăng nhập vào Ghost Blog với quyền quản trị

Bước đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào trang quản trị của Ghost Blog địa chỉ có dạng yourghostblog.com/ghost và nhập thông tin tài khoản.

Viết một bài viết (port) mới

Nhấp chọn New Post ở góc trên bên tay trái màn hình Ghost Blog.
Màn hình viết bài xuất hiện

Đánh dấu bài viết (post) như một static page (trang tĩnh)

Nhấp chọn Settings (biểu tượng hình bánh răng) ở góc trên cùng bên phải màn hình. Sau đó, màn hình Post Settings xuất hiện như dưới đây:
Tại đây, bạn nhấp chọn Turn this post into a static page. Chọn tiếp biểu tượng X (ngang hàng với Post Settings) để lưu thay đổi.

Chú ý: URL của bài viết mặc định lấy tên bài viết của bạn. Nếu muốn thay đổi, bạn đi tới Post URL, và gõ URL bạn muốn.

Bạn đã có một static page. Để xuất bản, bạn đi tới góc trên cùng bên phải, chọn.

Làm thế nào để trang này xuất hiện như một trang riêng biệt ở phần Menu của Blog?

Đi tới góc ngoài cùng bên trái màn hình, chọn Ở màn hình navigation, bạn nhập thông tin Label, và URL như hình dưới Nhấp SAVE để lưu thay đổi.

Chú ý: Label và URL cần thay đổi theo bài viết của bạn.

Hoàn thành những bước trên, bạn đã có một trang tĩnh và đã xuất bản nó. Bạn có thể truy cập nó bởi địa chỉ yourblog.com/your-page-url

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã hướng dẫn bạn cách thêm static pages (trang tĩnh) cho Ghost Blog. Nếu bạn là người mới bắt đầu với Ghost Blog, tôi có niềm tin bài viết giúp ích cho bạn. Tôi rất vui khi bạn đọc tới đây. Hãy viết những bài cho riêng mình, thoải mái diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ.

Lời cám ơn

Tôi cám ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Tất nhiên, tôi luôn quan tâm đến hoàn thiện chất lượng bài viết, vì vậy mọi sự đóng góp của bạn là sự khích lệ đối với tôi.

Bài viết thể hiện quan điểm, văn phong của tác giả. Mọi sự tranh luận, phản biện được khuyến khích. Và tôi bảo lưu mọi quan điểm cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ trên cơ sở sự chính xác của thông tin.

Tài liệu tham khảo

Để viết bài này, tôi đã sử dụng các tài liệu tham khảo https://help.ghost.org/hc/en-us/articles/224936867-Static-Pages

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!