Khoa Học Thường Thức Về Bóng Đèn Tuýp

Hôm rồi sửa nhà cùng cậu bạn, mình tháo mấy bóng đèn tuýp và rồi tự hỏi mình & hỏi bạn: tại sao người ta gọi bóng đèn này là đèn tuýp? Bạn trả lời: đây là từ mượn trong tiếng Pháp, có nghĩa là cái ống.

Lúc đấy chỉ à ừ và cũng chưa xác nhận vì chưa có thông tin để kiểm chứng. Hôm nay, google để tìm hiểu, ra mấy thông tin và biết bạn nói đúng.

Đèn Tuýp, từ mượn ở đây là TUÝP
Tiếng Pháp: Tube, có nghĩa là cái ống.
Phiên âm IPA: /tyb/
Phiên âm tiếng Việt: /tuýp/

Đèn Tuýp Là Đèn Gì?

Đây là đèn huỳnh quang. Cấu tạo gồm điện cực, vỏ đèn và lớp bột huỳnh quang. Người ta còn bơm vào đèn một ít hơi thủy ngân và khí trơ để tăng độ bền của điện cực và tạo ánh sáng màu.

Đèn Tuýp Đầu Tiên Được Trình Diễn Trước Công Chúng Khi Nào? Ở Đâu?

Tại hội chợ quốc tế tại New York năm 1937, đèn tuýp (đèn huỳnh quang) được trình diễn trước công chúng. Khoảng năm 1938 thì được thương mại hóa.

Nguyên Tắc Hoạt Động

Khi đóng điện, hiện tượng phóng điện giữa hai điện cực làm phát ra tia tử ngoại (tia cực tím). Tia tử ngoại tác dụng vào lớp bột huỳnh quang làm đèn phát sáng. Ngoài ra để giúp cho hiện tượng phóng điện xảy ra, người ta lắp thêm chấn lưu và tắc te **.

Tại Sao Có Sự Vay Mượn Này?

Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp nên tiếng Pháp du nhập vào Việt Nam. Trong quá trình giao lưu văn hóa và ngôn ngữ, người Việt đã vay mượn nhiều từ gốc Pháp để chỉ những khái niệm mà thường trong tiếng Việt không có. Và phần lớn các từ này đã bị Việt Hóa Ngữ Âm (thay đổi về cách đọc), và Việt Hóa Chữ Viết (cách viết) để phù hợp với tính chất của tiếng Việt.

Tài Liệu Tham Khảo

Đèn huỳnh quang là gì?
Lịch sử của bóng đèn
Từ mượn trong tiếng Việt
Thời kỳ Pháp thuộc
Pháp xâm chiếm Việt Nam

**
Tắc te: starter (tiếng Pháp đọc là s - ta - te)

Lời cảm ơn

Tôi cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Tất nhiên, tôi luôn quan tâm đến hoàn thiện chất lượng bài viết, vì vậy mọi sự đóng góp của bạn là sự khích lệ đối với tôi.

Bài viết thể hiện quan điểm, văn phong của tác giả. Mọi sự tranh luận, phản biện được khuyến khích. Và tôi bảo lưu mọi quan điểm cho đến khi mọi thứ được sáng tỏ trên cơ sở sự chính xác của thông tin.

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!