Tôi 30

We can pack up our old dreams and our old lives.
We'll find a place where the sun still shines.
(Always - BonJovi)

Ước mơ, cuộc sống mỗi ngày đến một mốc thời gian cụ thể sẽ được đóng gói với hai từ Ngày Xưa - Old Days - vậy đấy!

Khủng hoảng tuổi 30 - nghe đầy tính truyền thông - nhưng sự thật: nó đang diễn ra.

Tôi bắt đầu nghĩ về nó từ cuối năm 2016, nhìn xung quanh bạn bè anh em đã có những thành công nhất định, còn tôi vẫn đang trên con đường kiếm tìm, xây dựng cho mình. Có lúc, dừng lại, tự hỏi: đến lúc nào? thành công là như thế nào?

Và tiếp theo, tôi tạo blog này cho một giai đoạn mới của tôi. Phiên bản Blog đầu tiên - xopo3o.blogspot.com - đã hoàn thành nhiệm vụ xopo3o.blogspot.com vẫn chạy song song với tien-phan.com. Tôi đã vui với nó, đã chơi với nó, đã hăng say viết bài với nó, có sáng ngủ dậy thấy một tay nào đó ở đâu đấu comment kiểu cám ơn mày blah blah này nọ. Niềm vui đơn giản vậy thôi. Tôi vui, nhưng tôi nhận ra, cần làm thứ khác hơn rồi bạn ạ. Đây là thời điểm!

Nothing Is Impossible

Sài Gòn, chiều chủ nhật, ngày 12 tháng 03 năm 2017
-Tiến

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!