Áp dụng TeamCity cho Project

Sáng nay rảnh rỗi, đúng hơn là không có việc gì làm ngoài tự răn mình nên làm gì. Tiến nhớ đến bài viết Làm thế nào để xây dựng máy chủ TeamCity và áp dụng vào Business của bạn.

Phần 1 làm thế nào để xây dựng máy chủ TeamCity đã viết xong. Còn phần 2? giờ là lúc hoàn tất lời nói của mình.

Trong bài viết này, Tiến sẽ hướng dẫn bạn áp dụng TeamCity vào Business ở góc độ kỹ thuật, ở cách triển khai kỹ thuật. Còn ý nghĩa của nó ở góc độ Business, mình hẹn bạn ở một buổi sáng cuối tuần nào đó.

TeamCity là một java-based build management và continous integration server. TeamCity có 2 loại license là Freemium và Premium. Với license Premium, bạn không có bất kỳ giới hạn nào. Với Freemium, bạn có tối đa 20 build configuration và 3 free Build Agent.

Trong bài viết này, tôi dùng phiên bản Freemium. Và trình bài ở dạng step-by-step.

Thông tin đầu vào:

  • Developer build app với ngôn ngữ Java
  • Code lưu ở GITHUB

TeamCity giải quyết việc gì?

  • Compile Java code ra binary file
  • Gửi file binary lên server
  • Chạy bash script để deploy app

Bước 1: đăng nhập TeamCity
Bước 2: giao diện trang quản lý TeamCity xuất hiện, chọn Administration ở góc trên cùng bên góc phải màn hình. Tiếp đó, ở góc bên trái, chọn Projects
Bước 3: nhấp chọn Create project, chọn tiếp Manually để bắt đầu tạo Project.

At screen Create New Projects, you must fill some informations.
Parent project: please put as default Name project name, recommend that you should name clear and short.
Project ID automatic create depends on Name
Description information about Project
Finally, press Create to create a project.

Bạn sẽ chuyển đến màn hình của project vừa khởi tạo. Tại đây, chú ý cây danh mục thiết lập ở góc trái màn hình.

General Settings shows the information what already you put on the Create New Projects windows.

  • Name:
  • Project ID
  • Description

VCS Roots you need to declare how does Teamcity communicate with Version Control System to monitor the change, also get the source code to build. You press the button Create VCS root to start. New VCS Root windows appears.

  • Type of VCS

Tien Phan

Read more posts by this author.

Subscribe to

Get the latest posts delivered right to your inbox.

or subscribe via RSS with Feedly!